dilluns, 3 de juny del 2013

CANVI DE PORTER AUTOMÀTIC A VIDEOPORTER


Avui dia per obrir la porta del carrer ja no és suficient escoltar la persona que ens truca a casa a través del porter autmàtic de l'edifici, volem veure i decidir abans de despenjar l'intèrfon si li obrirem o no. Per això moltes comunitats de veïns es plantegen fer el canvi de la seva antiga instal · lació de porter, per un altre molt més moderna de videoporter El primer que es pregunten és quines son les dificultats tècniques de poder fer-ho, Caldrà fer obres?, Caldrà passar cables nous?, Potser obrir regates?, res de tot això, en un sol dia de feina, sense obres i sense necessitat de substituir el cablejat existent, canviem la instal · lació de l'edifici amb una qualitat d'àudio i vídeo perfecta ,amb una garantia en els materials de dos anys.

Un obstacle  què es troben els veïns a l'hora de prendre la decisió, és el de que potser no tots els veïns volen fer el canvi, i això dificulta arribar a un acord satisfactori per a tots. Nosaltres els oferim la possibilitat que cada veí triï a la carta el tipus d'instal · lació que es realitzarà al seu habitatge, depenent de les prestacions que desitgi, els podem col · locar un monitor en color mans lliures amb memòria de les trucades rebudes, un monitor en color estàndard, un monitor en blanc i negre, o bé un telèfon porter senzill nomès àudio, i si més endavant decideix instal · lar el monitor de vídeo, només cal afrontar la substitució de l'aparell. D'aquesta manera adaptem el pressupost de la instal · lació del videoporter al pressupost de cada un dels veïns.

Els preus realment atractius i directes de fàbrica fan que sigui irresistible gaudir de la comoditat de veure qui ens està trucant a la nostra llar.

Tramuntel telecomunicacions

Per la vigilància dels malalts d'Alzheimer

Cada dia ens trobem amb pacients i residents en els quals es detecten problemes d'orientació, Alzheimer, demència senil, etc. Aquest tipus d'interns poden intentar sortir sense permís del centre residencial amb el perjudici que això pugui ocasionar per la seva pròpia seguretat i al centre cuidador, en el que a responsabilitat sobre el resident es refereix o en la necessitat de personal específic per al control d'aquestes persones. És per això que ALCAD ha integrat en el seu sistema de trucada pacient-infermera el CONTROL ERRANTS que aporta mecanismes de control que evitin aquest tipus de fuites i facilitin la tasca assistencial.
 La solució es compon d'unes polseres identificatives ergonòmiques i submergibles que porten les persones. A les zones de control (portes de sortida, etc) es col · loquen uns activadors que detecten quan un errant s'acosta a aquesta zona. La gestió de l'alarma inclou la possibilitat d'activar senyals lluminosos, tancadors de porta o indicar al sistema de trucada pacient-infermera l'esdeveniment ocorregut en aquesta zona perquè el personal d'infermeria realitzi les accions que consideri oportunes.