empresa

La trajectòria de Tramuntel comença el 1987 , amb el nom d'Instal·lacions Moreno, més tard el 1991 passa a ser denominada Zapping Empordà, nom amb el qual se'ns ha conegut fins al març del 2010, on obrim una nova etapa amb el nom de TRAMUNTEL.

L'empresa es va iniciar amb la reparació d'antenes de tv , porters automàtics i sonoritzacions. Amb els constants canvis del mercat i la tecnologia, Tramuntel ha evolucionat cap a altres camps, entre ells la seguretat, videovigilància, domòtica, control d'accessos, xarxes informàtiques cablejades i wifi.

La formació constant , tant en les noves tecnologies, com en la prevenció dels riscos laborals, així com l'adquisició dels mitjans tècnics necessaris per fer front als nous reptes, ens permet oferir als nostres clients el màxim de servei i qualitat.
TRAMUNTEL es troba inscrita en el Registre d'instal·ladors de la Generalitat amb el nº  21581, és Agent TDT, i es troba afiliada a associacions profesionals, com Feceminte, Fenitel, Arae, i la Junta Arbitral de consum 
La trayectoria de Tramuntel comienza el1987 , con el nombre de Instalaciones Moreno. Más tarde, en 1991 pasa a ser denominada Zapping Emporda, nombre con el que se nos ha conocido hasta marzo del 2010, donde abrimos una nueva etapa con el nombre de TRAMUNTEL.
La empresa se inició en la reparación de antenes de tv , porteros automáticos y sonorizaciones. Con los constantes cambios del mercado y la tecnologia, Tramuntel ha evolucionado hacia otros campos, entre ellos la seguridad, videovigilancia, domótica, control de accesos, redes informáticas cablejadas i wifi.

La formación constante , tanto en las nuevas tecnologias, como en la prevención de riesgos laborales, así como la adquisición de los medios técnicos necesarios para afrontar los nuevos retos, nos permite ofrecrer a nuestros clientes el máximo de servicio y calidad.
TRAMUNTEL está inscrita en el Registro de instaladores de la Generalitat con el nº  21581, es Agent TDT, i esta afiliada a asociaciones profesionales, como Feceminte, Fenitel, Arae, i la Junta Arbitral de consum .


En definitiva somos una empresa que fideliza mucho su clientela como lo demuestran estas fotos tomadas en la misma instalación con 19 años de diferencia y esperamos seguir sirviendoles otros tantos.

 1991--------------------------------------->>>>>>-------------2010------->>>>>>