dimarts, 12 de març de 2013

UNA INSTAL·LACIÓ DEFICIENT D'ANTENA SATÈL·LIT POT AFECTAR ALS EMISORS DE TELEFONIA MÒBIL

La Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) ha remès a Feceminte (Federació catalana d'Empresaris instal · ladors de telecomunicacions) un comunicat en què s'indica que des de fa algun temps vénen rebent freqüents reclamacions d'interferències radioelèctriques produïdes sobre estacions base de telefonia mòbil que presenten els mateixos operadors d'aquest servei i que, majoritàriament, tenen origen eninstal· lacions defectuoses de sistemes de recepció de senyals de televisió per satèl · lit.

Les principals característiques de les interferències d'aquest tipus, segons la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, són les següents:

Les fonts interferents són senyals radiades, de molt baix nivell, que són capaços de pertorbar, greument, el correcte funcionament d'una o diverses estacions base de telefonia mòbil, donada l'alta sensibilitat dels receptors utilitzats en UMTS.
Per la debilitat dels senyals interferents i per les ubicacions de les instal · lacions en què s'originen (molt sovint en terrasses o cobertes d'edificacions), comporten una enorme dificultat per a la seva localització.

Segons indica la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, en aquesta informació remesa a Feceminte, la gran majoria d'aquestes interferències estan provocades per sistemes per recepció de senyals de televisió per satèl · lit, l'origen pot ser degut, principalment, a les següents causes:    
    -Per presentar, aquests sistemes receptors, greus defectes d'instal · lació (connectors en mal estat    o  mal instal · lats, cables sense el apantallament, etc.)
  -
Per disposar d'amplificadors de senyal configurats de manera incorrecta, arribant aquests a funcionar a la zona de saturació    
   - (En ambdós casos, aquests sistemes poden convertir-se en fonts d'interferències greus, al radiar senyals interferents , coincidents amb les freqüències  de les estacions base de telefonia mòbil.) 
 Aquest tipus de deficiencies en les instal.lacions de les antenes de tv satel.lit que afecten a altres tipus de serveis de telecomunicacions poden tenir conseqüències tant a la empresa instal.ladora, com a la comunitat de propietaris, en forma de sancions.

D'altra banda, també cal conscienciar els propietaris de les instal · lacions sobre la importància del manteniment d'aquestes, i dels problemes que pot comportar el causar aquest tipus d'interferències degudes un mal manteniment, etc. Pel que és un argument molt important a favor de fomentar el manteniment preventiu.

Tramuntel telecomunicacions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada